محمدحسین کرمی


 

 

 

 

 09365895121

 hosseinkarami5813@gmail.com

 hossein_karami

 

 فیلموگرافی

 

  پاستاریونی 1397
  قاتل وحشی 1398
سینما شیشلیک 1399
  زالاوا 1399
  تا فردا 1399
  تب بر 1400
 

 

 

 

 افتخارات

 

سال جایزه بخش فیلم نامزد شده نتیجه
1399 سیمرغ بلورین جشنواره فجر طراحی صحنه و لباس شیشلیک نامزد شده
1399 سیمرغ بلورین جشنواره فجر طراحی صحنه و لباس زالاوا نامزد شده