علی مربی


آغاز فعالیت از سال 1375 با بازی و دستیاری صحنه و لباس فیلم سینمایی مردی شبیه باران سپس دستیاری و طراحی صحنه و لباس فیلم هایی چون آژانس شیشه ای، رنگ خدا، مهر مادری، روبان قرمز و نسل سوخته

شروع طراحی صحنه و لباس با سریال همسفر در سال 1379 

نویسنده و کارگردان فیلم ویدیویی تقصیر آستینم بود

تهیه کننده، نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه  مقصودی دیگر

طراح صحنه و لباس فیلم هایی چون انتظار، اتوبوس شب، دموکراسی تو روز روشن، مشت بر پوست و ...

 

 

 09121393817

 ali.morabi@yahoo.com

 

 

 فیلموگرافی

 

  مشت بر پوست 1380
  انتظار 1381
  خاکستر و پروانه 1382
  پروانه ای در مه 1384
  اتوبوس شب 1385
  بازپرسی ویژه 1385
سینما قطار آن شب 1386
  نشانی 1386
  دموکراسی تو روز روشن 1385
  جشن تولد 1394
  اشنوگل  1395
  ماه گرفتگی 1396
  ورود - خروج - ممنوع 1398
 
  ماه محبوب خدا  
  رنگ خاک  
  شاهرگ  
  همسفران  
  شکوه یک زندگی  
  گروهان بلال  
  خواب بلند  
  آینه  
  گریه نکن سرزمین من  
  غنچه های سحر  
  مردودی ها  
  هفت گنج  
  پیدا و پنهان  
  بیوه سیاه  
  خاکستر و پروانه  
  حفره  
  گوسفند شاه  
  سیا زنگی  
تلویزیون رویای شیرین  
  دیگر تنها نیستم  
  ماه قرمز  
  دغدغه  
  شبه جنگ  
  بوسه بر خاک  
  بمانی هفتم  
  عروس کوهستان  
  دزدان حیله گر  
  قشلاق آخر  
  پایانی در کار نیست  
  خسیس