عباس بلوندی


 

 

 

 

 

 

 

 

 09121752412

 bolvandi@gmail.com

 

 

 فیلموگرافی

 

  پرواز خاموش  1377
  نیمه گمشده  1378
  افسانه شهر جنگی 1381
  نبات داغ 1384
  شب بخیر فرمانده 1385
  مثل یک قصه 1385
  ژانی گل 1386
سینما فرزند خاک 1387
  موش  1387
  چارچنگولی 1387
  شب واقعه 1388
  همبازی 1388
  بیداری رویاها 1388
  یکی از میان ما 1389
  چشم 1389
  ملکه 1390
  گشت ارشاد 1 1390
  اینجا شهر دیگریست 1390
  چ 1391
  رنج و سرمستی 1391
  پنجاه قدم آخر 1392
  آزادی مشروط 1392
  هیهات (چهار اپیزود) 1393
  یتیم خانه ایران 1394
  گشت ارشاد 2 1395
  سرو زیر آب 1395
  بی تار 1397
  کارو 1398
  تک تیرانداز 1399
  خط نجات 1400
 

 

 
 افتخارات

 

سال جایزه بخش فیلم نامزد شده نتیجه
  سیمرغ بلورین بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر  طراحی صحنه  و لباس شب واقعه برنده
  سیمرغ بلورین سی امین جشنواره فیلم فجر طراحی صحنه  و لباس ملکه برنده
  سیمرغ بلورین سی و ششمین جشنواره فیلم فجر طراحی صحنه   سرو زیر آب برنده
  تندیس خانه سینما طراحی صحنه ملکه برنده
  تندیس خانه سینما طراحی صحنه یتیم خانه ایران برنده
  تندیس جشن انجمن منتقدان طراحی صحنه  و لباس چ برنده
  تندیس جشن حافظ طراحی صحنه  و لباس فرزند خاک برنده
  تندیس جشن حافظ طراحی صحنه  و لباس چ و ملکه برنده