اعضای اصلی هیئت مدیره ( دوره اول )

  • رییس :کامیاب امین عشایری
  • نایب رئیس :امیرحسین قدسی
  • خزانه دار :آیدین ظریف
  • دبیر :کیوان مقدم
  • عضو اصلی :محسن نصرالهی

اعضای علی البدل هیئت مدیره

  • غزاله معتمد

بازرسین:

  • بازرس اصلی : لیلا نقدی پری
  • بازرس علی البدل : فرامرز بادرامپور