طراحی لباس در فیلم ها«طراحی لباس در فیلم‌ها»
نوشتهٔ الیزابت لیس
چاپ۱۹۹۱
- معرفیِ ۱۵۷ طراح لباسِ  آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی که از ۱۹۰۹ تا ۱۹۸۷ در فیلم‌های انگلیسی و آمریکایی کار کرده‌اند؛ از جمله:
ادیت هد، کریستین دیور، اوری کلی، ژیوانشی، ایرنه شاراف، والتر پلانکت، هوارد گریر، تونی والتون، آن راث و...
و شامل ۱۷۷ طراحی که برای فیلم‌های مختلف ترسیم شده‌اند.
- جولی هریس (طراح لباس انگلیسی ۲۰۱۵-۱۹۲۱ و برنده اسکار ۱۹۶۵) در پیشگفتارِ کتاب از نظرات و تجربیاتش درباره حرفهٔ طراحی لباس می‌گوید و از ظرایفی که طبعاً مردم عادی به آن توجهی ندارند. خاطراتش را از آغاز شیفتگی به این هنر تا ورود به حرفه، مرور می‌کند و احساس رضایت و خوشحالی‌اش را  بابت ارزشی که این حرفه به تدریج و با تأخیر! در سینما پیدا کرده.
- الیزابت لیس (پژوهش‌گری که فعلاً فقط می‌دانم متولد ۱۹۳۷ است!) در مقدمه توضیح داده که تا زمان انتشار این کتاب  فقط دو کتاب دربارهٔ دو طراح لباس چاپ شده بود و هر دو نوشتهٔ خودشان: ادیت هد و هوارد گریر. و مشکلاتی را که در مسیر گردآوری و تدوین کتاب داشته برمی‌شمرد؛ برای مثال: فقدانِ نام طراح لباس در عنوان‌بندیِ اغلب فیلم‌های دورهٔ صامت و از بین رفتن اغلب طراحی‌ها در آرشیوهای شخصی یا استودیوها و بی‌توجهی به این حرفه و اصحابش در کتاب‌های تاریخ سینما و موارد دیگر.
- گویا این کتاب برای اولین بار فهرست نسبتاً مفصلی از طراحان لباس و اطلاعات قابل‌توجهی از آثار و جوایز و... ارائه کرده. حتماً در دو دههٔ اخیر کتاب‌های دیگری از این دست منتشر شده -امیدوارم!- اما من هنوز ندیده‌ام.
- متن پژوهشیِ کتاب با عنوان «Couture on the Screen» نوشتهٔ خانم لیس، که «جامه بر پرده» ترجمهٔ نارسایی از آن است، بیشتر بر طراحی لباس و مُدِ زنانه در ارتباط با فیلم و سینما تأکید دارد و روایتی خواندنی و جذاب است از سرگذشت طراحی لباس از همان سال‌های آغازین سینما و نقش خیاط‌خانه‌های معروف و طراحان مشهور مُد و نشریات مخصوص مُد و تأثیر صنعت مُد و پوشاک بر سینما به‌مثابه صنعتِ سرگرمی‌سازی و... که اطلاعات و اسناد و مدارک بسیار ارزشمندی در اختیار خواننده قرار می‌دهد.
- این بررسی تا اواخر دههٔ هفتاد را شامل می‌شود.

long text 2بازگشت